BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. BENDROSIOS SĄLYGOS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

 1. Norėdami naudotis POKLET APP programėle Jūs turite sutikti su Bendrosiomis sąlygomis, įskaitant WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygas, kurios yra neatskiriama Bendrųjų sąlygų dalis (toliau – „Bendrosios sąlygos)“.
 2. Šios Bendrosios sąlygos bus laikomos Jūsų (tėvų/globėjų) ir mūsų (UAB POKLET ir UAB WALETTO) sutartimi. Sutartis tarp UAB POKLET arba UAB WALETTO ir vaikų, kuriems jūs leidžiate naudotis POKLET APP programėle bei Paslaugomis, nesudaroma.
 3. Užsiregistruodami kaip POKLET APP programėlės naudotojas Jūs sutinkate, kad Jus teisiškai saistytų Bendrosios sąlygos. Prijungdami savo vaiko paskyrą Jūs, kaip vienas iš tėvų arba globėjas, leidžiate ir sutinkate, kad Jūsų vaikas naudotųsi POKLET APP programėle ir POKLET Paslaugomis, WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele, kadangi POKLET APP programėle vaikai gali naudotis tik leidus tėvams/globėjams. Jeigu vaiko paskyra per 90 dienų neprijungiama prie vienam iš tėvų/globėjų priklausančios paskyros, ji panaikinama.
 4. JEIGU JŪS NESUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, NEI JŪS, NEI VAIKAS, UŽ KURĮ JŪS, KAIP VIENAS IŠ TĖVŲ/GLOBĖJŲ, ESATE ATSAKINGAS, NEGALI NAUDOTIS POKLET PASLAUGOMIS.
 5. Šios Bendrosios sąlygos taikomos Jums naudojantis POKLET APP programėle, WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele. Prašome jas atidžiai perskaityti ir pasilikti jų egzempliorių. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į WALLETTO arba UAB POKLET prašydami pateikti šių Bendrųjų sąlygų egzempliorių, mūsų naujausius mokesčių tarifus ir naudojimo apribojimus, susisiekdami su mumis vienu iš Susisiekimo būdų. per UAB POKLET Jūs taip pat galite gauti Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele atliktų naujausių Finansinių operacijų išklotinę.  
 6. Šiose sąlygose: (Prašome atkreipti dėmesį, kad WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygose kartais vartojamos skirtingos santrumpos):

„UAB POKLET“ – tai UAB Poklet, juridinio asmens kodas 305534915, – bendrovė, užregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios buveinės adresas yra Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius. WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygose UAB POKLET vadinama AGENTU.

„POKLET APP programėlė“ – tai mobiliesiems prietaisams skirta programėlė „Poklet“, kurios savininkė ir operatorė yra UAB Poklet, kurioje Jūs galite gauti prieigą prie informacijos apie Jūsų UAB POKLET piniginę. WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygose POKLET APP programėlė vadinama AGENTO programėle.

„POKLET paslaugos“ arba „Paslaugos“ – tai UAB Poklet teikiamos paslaugos, t. y. skaitmeninė internetinė priemonė (POKLET APP programėlė), skirta naudotis vaikams ir tėvams/globėjams bendrai tvarkant kišenpinigius saugioje ir lavinančioje terpėje. POKLET paslaugas sudaro nemokama versija (Pradedančiojo POKLET paslaugų naudotojo versija) ir versija, suteikiama sumokėjus prenumeratos mokestį (POKLET paslaugų Premium versija). POKLET paslaugų Premium versijai taikomos papildomos sąlygos.

„Susisiekimo būdai“ – tai būdai, kuriais galima susisiekti su UAB POKLET:

„WALLETTO“ – tai UAB Walletto (juridinio asmens kodas 304686884), Lietuvoje užregistruota bendrovė, kurios buveinės adresas yra A. Goštauto g. 8-107, Vilnius, Lietuva, licencijuota ir reguliuojama Lietuvos banko kaip elektroninių pinigų įstaiga;

„WALLETTO kortelė“ – tai WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė arba WALLETTO virtualioji kortelė; atitinkamai suprantama sąvoka „WALLETTO kortelės“;

„WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė“ – tai UAB WALLETTO Jūsų vardu išduota VISA kortelė, kuri yra susieta su Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita. WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė yra Lietuvos banko reguliuojamas elektroninių pinigų produktas – tai išankstinio mokėjimo, o ne kredito arba debeto kortelė, ir Jūs ją galite naudoti Finansinėms operacijoms atlikti. Daugiau informacijos apie WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę ir galimus jos naudojimo būdus galima rasti WALLETO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygose;

„WALLETTO virtualioji kortelė“ – tai POKLET APP programėlėje Jūsų sukurta VISA virtualioji kortelė, susieta su Jūsų UAB POKLET pinigine, kad galėtumėte atlikti Elektronines finansines operacijas;

„WALLETTO IBAN sąskaita“ – tai WALLETTO tvarkoma išankstinio mokėjimo sąskaita, susieta su Jūsų WALLETTO kortele Finansinėms operacijoms finansuoti;

 „Elektroninė finansinė operacija“ – tai Jūsų inicijuota finansinė operacija siekiant internetu įsigyti prekių arba paslaugų, įskaitant, ir mobiliuoju prietaisu inicijuotas finansines operacijas.

„Mokesčiai“ – tai mokesčiai, kuriuos Jums gali skirti UAB POKLET ir WALLETTO už UAB POKLET ir WALLETTO atliekamą Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos bei WALLETTO kortelių tvarkymą ir Jūsų naudojimąsi jomis. Tai gali būti:

WALLETTO taip pat gali skirti Jums pagrįstus mokesčius už tyrimo atlikimą Jums pareikalavus grąžinti Finansinės operacijos sumą ir esant WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygų 9.3 punkte apibūdintoms aplinkybėms.

Mokesčių sumos laikui bėgant gali keistis, o taikomus mokesčius bet kuriuo metu galima rasti naudojantis POKLET APP programėle.

„VISA“ – tai Visa Europe Ltd.;

„POKLET privatumo politika“ – tai UAB POKLET privatumo politika, kurioje apibūdinama tvarka, kuria mes apdorojame, tvarkome ir dalinamės iš Jūsų gautais arba Jūsų suteiktais asmens duomenimis; Poklet privatumo politika kartkartėmis gali būti iš dalies keičiama, vadovaujantis joje nustatytomis sąlygomis. POKLET privatumo politikos egzempliorių galima rasti POKLET APP programėlėje;

„Bendrosios sąlygos“ – tai šios Bendrosios sąlygos, įskaitant WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygas, kadangi jos yra neatskiriama Bendrųjų sąlygų dalis.

„Finansinė operacija“ – tai kiekviena operacija, kuri gali būti atliekama naudojantis Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis, įskaitant sandorius pardavimo punkte, Elektronines finansines operacijas ir (arba) bankomato operacijas;

„Naudotojas“, „Jūs“ arba „Jūsų“ – tai asmuo, pateikęs paraišką dėl POKLET paslaugų, WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelių užsiregistruodamas POKLET APP programėlėje.

 1. TĖVŲ/GLOBĖJŲ IR VAIKŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGA

 1. ​​ Norėdamas naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis, Jūs turite būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir teisiškai veiksnus sudaryti įpareigojančias sutartis.
 2. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, norėdamas naudotis POKLET APP programėle  ir Paslaugomis, Jūs turite turėti vieno iš savo tėvų arba globėjo sutikimą. Sutikimas pagal šias Bendrąsias sąlygas – tai: iš vieno tėvų arba globėjo POKLET APP programėlės paskyros išsiųstas kvietimas užsiregistruoti POKLET APP programėlėje arba leidimas naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis priimant vaikui skirtą kvietimą ir nuspaudžiant „sutikimo“ mygtuką.
 3. Vaikai (jaunesni kaip 18 metų asmenys) gali pradėti naudotis visomis POKLET APP programėlės funkcijomis tik:
 1. gavę vieno iš tėvų arba globėjo kvietimą užsiregistruoti (t. y., Jūs parsisiunčiate POKLET APP programėlę ir nusiunčiate vaikui kvietimą prisijungti prie POKLET APP programėlės); arba
 2. gavę vieno iš tėvų arba globėjo leidimą naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis (t. y., jeigu POKLET APP programėlę vaikas parsisiunčia pirmas, tai jis turi nusiųsti kvietimą vienam iš tėvų arba globėjui, o pradėti naudotis POKLET APP programėle jis galės tik gavęs vieno iš tėvų arba globėjo leidimą).
 1. Būdamas vaiko, kuriam Jūs davėte leidimą naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis, vienas iš tėvų arba globėjas, Jūs:
 1. leidžiate ir sutinkate, kad tas vaikas naudotųsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis;
 2. privalote užtikrinti, kad Jūsų vaikas žinotų, kaip naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis;
 3. būsite atsakingas už vaiko naudojimąsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis, įskaitant visus mokesčius, patiriamas išlaidas ir atliekamus pirkimus (Jūs esate atsakingas už viską, ką vaikas atliks naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis) tarsi Jūs tai būtumėte atlikęs pats;
 4. suteikiate mums informuoto asmens sutikimą rinkti, naudoti ir dalytis Jūsų ir Jūsų vaiko asmens duomenimis vadovaujantis POKLET privatumo politikos, kurią galima rasti POKLET APP programėlėje, sąlygomis;
 5. sutinkate supažindinti vaiką su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, POKLET privatumo politika ir WALLETTO privatumo politika;
 6. privalote dažnai tikrinti, kaip Jūsų vaikas naudojasi POKLET APP programėle ir Paslaugomis.
 1. Prisijungti prie POKLET APP programėlės kaip pagrindinis prižiūrėtojas ir prijungti savo vaikų paskyras gali tik vienas iš tėvų/ globėjų.

 1. JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA

 1. UAB POKLET saugo Jūsų privatumą. UAB POKLET privatumo politika nustato, kaip UAB POKLET naudos Jūsų asmens duomenis. Jūs turite atidžiai perskaityti UAB POKLET privatumo politiką.  

 1. JŪSŲ PAREIGOS

 1. Naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis Jūs privalote:
 1. naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis pagal šias Bendrąsias sąlygas.
 2. paaiškinti savo vaikui, kaip naudotis POKLET APP programėle, Paslaugomis ir WALLETO kortele pagal šias Bendrąsias sąlygas.
 3. teikti teisingą, tikslią, nepasenusią ir visą informaciją, reikalingą POKLET paslaugoms gauti, ir užtikrinti, kad informacija būtų atnaujinama, o Jūs turėtumėte teisę dalytis šia informacija su UAB POKLET.
 4. visą laiką palaikyti savo slaptažodžio saugumą bei slaptumą ir riboti prieigą prie prietaiso, kurį Jūs naudojate prieigai prie POKLET APP programėlės ir Paslaugų, siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Jūsų POKLET paskyros, kadangi Jūs esate atsakingas už visą naudojimąsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis, kurios yra atliekamos iš Jūsų paskyros.
 5. nedelsiant pranešti UAB POKLET (naudojantis Susisiekimo būdais), jeigu turite pagrindo manyti, kad buvo neteisėtai prieita prie Jūsų POKLET paskyros (pavyzdžiui, jeigu prietaisas, kurį Jūs naudojate prieigai prie POKLET APP programėlės ir Paslaugų, yra pavogtas) arba kad kas nors kitas sužinojo Jūsų paskyros vardą, slaptažodį, telefono numerį arba kokią nors kitą su tuo susijusią informaciją.;
 6. laikytis visų kitų šiose Bendrosiose sąlygose nurodytų reikalavimų.
 1. Jūs esate atsakingas už tai, kad Jūsų vaikas taip pat laikytųsi visų šiose Bendrosiose sąlygose nustatytų pareigų.
 2. Naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis Jūs negalite:
 1. naudoti POKLET APP programėlės ir Paslaugų jokiems komerciniams tikslams arba bet kokiems kitiems tikslams, nesusijusiems su POKLET paskirtimi (t. y. naudotis vaikams ir tėvams/globėjams bendrai tvarkant kišenpinigius saugioje ir lavinančioje terpėje).
 2. kopijuoti POKLET paslaugų, jų atnaujinimų arba bet kurios jų dalies (išskyrus atvejus, kai šios Bendrosios sąlygos tai aiškiai leidžia), jas dekompiliuoti, apgrąžos inžinerijos būdu analizuoti, deasembliuoti, stengtis išgauti pirminį programos tekstą, modifikuoti, arba kurti jų vedinius. Iškirpti ( DATA Scraping) bet kurią POKLET APP ar teikiamose Paslaugose esančią informaciją griežtai draudžiama.
 3. Naudoti POKLET APP programėlę ir Paslaugas bet kokiu neteisėtu, kenksmingu būdu arba tokiu būdu, kurį UAB POKLET, WALLETTO, kiti naudotojai arba trečiosios šalys gali laikyti įžeidžiamu.
 1. Jums pažeidus kurią nors iš šių Bendrųjų sąlygų arba dėl Jūsų naudojimosi POKELT APP programėle arba Paslaugomis atsiradus prievolių (kiltų atsakomybė), Jūs tapsite atsakingas už išlaidas ir sąnaudas, įskaitant teisines išlaidas, kurias dėl to patirs UAB POKLET. Jūs būsite atsakingas ir už išlaidas, patiriamas dėl to, kad Jūsų asmenine informacija arba Jūsų POKLET paskyra naudojosi kas nors kitas, nebent Jūs galėsite įrodyti, kad ja buvo pasinaudota apgaulės būdu.

 1. POKLET PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS ARBA SUSTABDYMAS

 1. UAB POKLET pasilieka teisę nutraukti sutartį su Jumis ir sustabdyti arba nutraukti Jūsų naudojimąsi POKLET APP programėle ir Paslaugomis bei prieigą prie jų, jeigu:
 1. Jūs pažeidžiate Bendrąsias sąlygas;
 2. Jūs laiku nesumokate UAB POKLET mokėtinų mokesčių;
 3. Jūs pateikiate neteisingą, netikslią arba ne visą asmeninę informaciją;
 4. UAB POKLET įtaria, kad naudodamasis POKLET APP programėle ir Paslaugomis Jūs sukčiaujate arba vykdote neteisėtą veiklą;
 5. Jūsų POKLET paskyra yra neaktyvi 365 dienas iš eilės arba ilgiau;
 6. Jūsų elgesys, UAB POKLET nuomone, kenkia UAB POKLET verslui arba kitiems POKLET APP programėlės naudotojams.
 1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti šiose sąlygose įtvirtintą sutartį su UAB POKLET apie tai pranešdami prieš 30 dienų, susisiekę su mumis vienu iš Susisiekimo būdų arba pateikdami prašymą per POKLET APP programėlę.
 2. Nutraukę savo sutartį su UAB POKLET Jūs privalote nustoti naudotis POKLET APP programėle ir Paslaugomis.
 3. Jeigu sutartiniai santykiai nutraukiami dėl to, kad Jūs pažeidėte šias Bendrąsias sąlygas, Jums nebus grąžintos jokios sumokėtos įmokos, jeigu jų buvo.
 4. UAB POKLET taip pat gali nutraukti sutartį su Jumis iš karto ir (arba) sustabdyti Jūsų prieigą prie POKLET APP programėlės ir WALLETTO IBAN sąskaitos, jeigu UAB POKLET mano, kad Jūs arba kas nors kitas sąmoningai naudoja POKLET APP programėlę, WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles sukčiavimui arba kitiems neteisėtiems tikslams. Tai padariusi UAB POKLET praneš Jums telefonu arba elektroniniu paštu tik tiek, kiek gali apie tai informuoti pagal įstatymus, o Jūs tokiu atveju privalote iš karto nustoti naudotis savo POKLET APP programėle, WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis.
 5. Jeigu UAB POKLET, WALLETTO arba Jūs nutraukiate su mumis sudarytą sutartį, WALLETOO Jums grąžins Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos likutį (atskaičiavus visas nebaigtas Finansines operacijas ir mokėtinus mokesčius), kai tik UAB POKLET ir WALETTO galės tai padaryti (paprastai per 5 darbo dienas Jums susisiekus su mumis dėl sutarties nutraukimo). Prašome turėti omenyje, kad vadovaujantis atitinkamais teisiniais ir normatyviniais reikalavimais, įskaitant reikalavimus dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, UAB POKLET ir WALLETTO gali reikėti:
 1. patikrinti Jūsų tapatybę; ir
 2. grąžinti likutį į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios prieš tai buvo papildyta Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita.
 1. Nutraukus Jūsų, UAB POKLET ir WALLETTO sutartį Jūs negalėsite atgauti pinigų, kuriuos Jūs jau išleidote patvirtintoms arba dar nebaigtoms Finansinėms operacijoms, taip pat mokesčių už naudojimąsi savo WALLETTO IBAN sąskaita arba WALLETTO kortelėmis, sumokėtų prieš nutraukiant Jūsų, UAB POKLET ir WALLETTO sutartį.  
 2. UAB POKLET taip pat turi teisę nutraukti sutartį su Jumis nenurodydama jokios priežasties. UAB POKLET šitaip nutraukus sutartį nenurodant priežasties Jums bus grąžinti visi Jūsų POKLET APP programėlėje ir WALLETTO kortelėse esantys pinigai.

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NUOSAVYBĖ

 1. Visos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant, be apribojimų, teises į prekių ženklus, prekių pavadinimus, duomenų bazes ir patentus) priklauso UAB POKLET ir jos licencijų išdavėjams.
 2. Jums suteikiama licencija, kurioje numatyta tik ribota teisė naudotis POKLET paslaugomis pagal šias Bendrąsias sąlygas. Licencija nesuteikia Jums teisės naudotis UAB POKLET pavadinimu, prekių ženklais arba kitokiais komerciniais simboliais.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Siekdama veiksmingai teikti Paslaugas pagal šią sutartį UAB POKLET keisis Jūsų asmens duomenimis su WALLETTO ir gaus Jūsų asmens duomenis iš WALLETTO tokiu mastu, koks yra reikalingas, kad UAB POKLET galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį. Asmens duomeny tvarkymas aptariamas POKLET Privatumo politikoje, kurią galite rasti POKLET APP programėlėje.
 2. Sudarydami šią sutartį su UAB POKLET (patvirtindami šias Bendrąsias sąlygas) Jūs aiškiai suteikiate UAB POKLET teisę dalytis tokia 1 punkte apibūdinta informacija su WALLETTO.

 1. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 1. UAB POKLET negarantuoja, kad POKLET teikiamos Paslaugos atitiks Jūsų reikalavimus arba kad Jūsų prieiga prie POKLET APP programėlės bus nenutrūkstama arba be sutrikimų. Be to, nors imtasi priemonių siekiant užtikrinti, kad POKLET APP programėlėje nebūtų virusų, UAB POKLET negarantuoja, kad POKLET APP programėlė (arba tinklalapis www.poklet.lt) neturės virusų arba kitokių kenksmingų savybių. Jūs pats privalote pasirūpinti pakankamomis apsaugomis ir procedūromis, užtikrinančiomis, kad iš POKLET APP programėlės (arba tinklalapio www.poklet.lt) Jūsų gauta medžiaga nebūtų užkrėsta arba neturėtų kitokių kenksmingų savybių.
 2. UAB POKLET dės pagrįstas pastangas suteikti Jums galimybę naudotis POKLET APP programėle, WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis, bet UAB POKLET nebus Jums atsakinga dėl jokių nuostolių arba žalos, atsiradusios dėl to, kad kuriuo nors metu nebuvo galima jomis naudotis arba buvo nutrūkusi prieiga.  
 3. UAB POKLET nebus Jums atsakinga už jokius nuostolius dėl:
 1. neteisėtos Finansinės operacijos, kurią atlikdamas Jūs sukčiavote arba tyčia arba dėl didelio aplaidumo naudojote savo POKLET APP programėlę, WALLETTO IBAN sąskaitą ir WALLETTO korteles nesilaikydami šių sąlygų;
 2. nenormalių arba negalimų numatyti aplinkybių, kurių UAB POKLET negali kontroliuoti, jeigu UAB POKLET negalėjo tų aplinkybių išvengti, nors darė viską, kad jų išvengtų;
 3. parduotuvės (arba bankomato atsisakymo priimti Jūsų WALLETTO korteles;
 4. UAB POKLET atitikties atitinkamiems teisiniams arba normatyviniams reikalavimams.
 1. UAB POKLET jokiomis aplinkybėmis neatsakys už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius arba kitokius nuostolius arba žalą, kilusią dėl Jūsų naudojimosi POKLET APP programėle arba kokio nors turinio parsisiuntimą per ją.
 2. UAB POKLET nėra atsakinga ir neatsako už turinio, kuris gaunamas naudojantis POKLET APP programėlė ir Paslaugomis, teisėtumą ir teisingumą. Informacija, gauta naudojantis POKLET paslaugomis, Jūs naudojatės savo rizika.
 3. UAB POKLET ėmėsi priemonių užkirsti kelią sukčiavimui internete ir užtikrinti, kad visa iš Jūsų gaunama informacija būtų saugoma saugiai ir patikimai. Tačiau įsilaužimo į UAB POKLET kompiuterinius serverius atveju UAB POKLET negali būti laikoma atsakinga.
 4. UAB POKLET neatsako už vėlavimus arba nuostolius dėl aplinkybių, kurių mes negalime kontroliuoti ir kurios smarkiai trukdo vykdyti atitinkamą pareigą arba dėl kurių pareigos įvykdymas tampa ekonomiškai nepagrįstas.

 1. PERDAVIMAS ARBA PERLEIDIMAS

 1. UAB POKLET gali perduoti ir perleisti šiose Bendrosiose sąlygose nustatytas teises bei pareigas bet kuriai trečiajai šaliai, nepranešdama apie tai Jums, jeigu tai neturi įtakos šiose Bendrosiose sąlygose nustatytoms Jūsų teisėms.

 1. POKLET PASLAUGŲ IR BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 1. UAB POKLET pasilieka teisę bet kuriuo metu arba be atskiro pranešimo:
 1. pakeisti arba panaikinti POKLET paslaugas (arba bet kurią jų dalį), nepranešdama apie tai Jums, ir nebus Jums atsakinga dėl jokio pakeitimo arba panaikinimo;
 2. pakeisti Bendrąsias sąlygas paskelbdama naujas Bendrųjų sąlygų redakcijas, ir jeigu Jūs po tokio pakeitimo toliau naudojatės POKLET paslaugomis (arba bet kuria jų dalimi), laikoma, kad Jūs sutinkate su tokiu pakeitimu.
 1. UAB POKLET atsižvelgs į Jūsų interesus, kuriems turi įtakos numatyti pakeitimai, ir atliks tik tokius pakeitimus, kuriuos UAB POKLET laiko pagrįstais.
 2. Jeigu nenurodoma kitokia data, naujos Bendrųjų sąlygų redakcijos įsigalioja praėjus 2 mėnesiams nuo jų paskelbimo POKLET APP programėlėje arba www.poklet.lt tinklalapyje.
 3. Naujausią Bendrųjų sąlygų redakciją visuomet galite rasti POKLET APP programėlėje arba www.poklet.lt tinklalapyje.
 4. Esminių pakeitimų atveju Jums apie juos bus pranešta POKLET APP programėlės žinute arba pranešimu www.poklet.lt tinklalapyje, o Jūs turėsite teisę prieš joms įsigaliojant nutraukti naudojimąsi POKLET paslaugomis.
 5. Jeigu Jūs nesutinkate su siūlomu pakeitimu, turite apie tai pranešti UAB POKLET vienu iš Susisiekimo būdų prieš tam pakeitimui įsigaliojant, kitaip bus laikoma, kad su Bendrųjų sąlygų pakeitimu Jūs sutikote.  

 1. MOKESČIAI IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI  

 1. Sutikdami su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir kreipdamiesi dėl WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelių, Jūs sutinkate mokėti mokesčius susijusius su Jūsų naudojimusi WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis.  

MOKESTIS

SUMA

APRAŠAS

Mėnesinis prenumeratos mokestis

3.99 EUR/mėn., kai įsigyjama 3 mėnesių prenumerata (iš viso 11.97 EUR);

3.59 EUR/mėn., kai įsigyjama 6 mėnesių prenumerata (iš viso 21.54 EUR);

3.19 EUR/mėn., kai įsigyjama 12 mėnesių prenumerata (iš viso 38.28 EUR)

Mėnesinis mokestis už naudojimąsi POKLET APP programėle. Šis mokestis sumokamas iš anksto už tam tikrą mėnesių skaičių. Pasibaigus prenumeratai ją reikia tokiu pačiu būdu atnaujinti (pavyzdžiui, 3, 6 arba 12 mėnesių).

Nepratęsus prenumeratos WALLETTO kortelė užblokuojama ir galima naudotis tik nemokama versija.

Šiam mokesčiui gali būti taikomos nuolaidos.

Papildymo mokestis neužsisakiusiems prenumeratos

0.49 EUR

Mokestis už kiekvieną Jūsų WALLETTO virtualiosios sąskaitos papildymą, kai nėra užsakyra POKLET APP programėlės prenumerata.

Papildymo mokestis užsisakiusiems prenumeratos

0.19 EUR

Mokestis už kiekvieną Jūsų WALLETTO virtualiosios sąskaitos papildymą, kai yra užsakyra POKLET APP programėlės prenumerata.

Kortelės išdavimas ir pristatymas

4.99 EUR

Mokestis už WALLETTO kortelės pagaminimą, išdavimą ir pristatymą.

Mokestis sumokamas užsakant WALLETTO kortelę.

Kortelės pakeitimas ir pristatymas

4.99 EUR

Šis mokestis mokamas, kai naudotojas nori užsakyti naują WALLETTO kortelę dėl senosios kortelės praradimo, užblokavimo arba kitų situacijų.

Užsienio valiutos antkainis

2.00 %

Valiutos keitimo komisinis mokestis.

Paėmimas iš bankomato SEPA erdvėje

1% (ne mažiau kaip 2 EUR)

Mokestis už pinigų paėmimą iš bankomato Bendroje mokėjimų eurais (SEPA) erdvėje.

Paėmimas iš bankomato ne SEPA erdvėje

2% (ne mažiau kaip 2,50 EUR)

Mokestis už pinigų paėmimą iš bankomato ne Bendroje mokėjimų eurais (SEPA) erdvėje.

Atgalinių nuskaitymų tvarkymas

30.00 EUR

Mokestis atgalinio nuskaitymo (apmokėjimo grąžinimo) proceso administracinėms išlaidoms padengti.

 

 1. KITOS NUOSTATOS

 1. Jeigu turite nusiskundimų dėl POKLET APP programėlės, galite susisiekti su UAB POKLET naudodamiesi Susisiekimo būdais, o UAB POKLET stengsis greitai ir sąžiningai išnagrinėti visus Jūsų skundus per 4 savaites nuo Jūsų skundo gavimo. Mes informuosime Jus apie Jūsų skundo sprendimo eigą ir priemones, kurių buvo imtasi.
 2. Jeigu teismas arba kompetentinga valdžios institucija nustato, kad kuri nors šių sąlygų nuostata (arba bet kuri kurios nors nuostatos dalis) yra negaliojanti, neteisėta arba neįvykdoma, tai tokia nuostata (arba jos dalis) reikiamu mastu laikoma išbraukta, o kitų šių Bendrųjų sąlygų nuostatų galiojimui ir įvykdomumui tai įtakos neturi.
 3. Šias Bendrąsias sąlygas reglamentuoja Lietuvos teisė, ir jos priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai. Šios Bendrosios sąlygos surašytos anglų ir lietuvių kalbomis ir visas bendravimas su Jumis vyks taip pat angliškai ir (arba) lietuviškai. Šių Bendrųjų sąlygų versija anglų kalba yra turi viršenybę, jei yra prieštaravimų su į lietuvių (ar kitas) kalbas išverstomis versijomis.

 1. SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TIK NAUDOJANTIS POKLET PASLAUGŲ PREMIUM VERSIJA

 1. POKLET paslaugų Premium versija leidžia tėvams ir vaikams pervesti, laikyti ir leisti realius pinigus POKLET APP programėlėje ir WALLETTO kortelėje nustatytose ribose.
 2. POKLET paslaugų Premium versija suteikiama sumokėjus prenumeratos mokestį, ir prie jos pridedama išankstinio mokėjimo kortelė (daugiau informacijos apie WALLETTO kortelę galima rasti skyrelyje „WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygos“).
 3. Naudojantis POKLET paslaugų Premium versija UAB POKLET mokamas prenumeratos mokestis. UAB POKLET siūlo 3-mėnesių, 6-mėnesių ir metinės prenumeratos variantus.  Jūs privalote mokėti Jums priklausantį prenumeratos mokestį.
 4. Jeigu prenumerata pasibaigia ir ji neatnaujinama, tai WALLETO kortelė užblokuojama visam laikui. Jeigu Jūs vėl norėsite pradėti naudotis POKLET paslaugų Premium versija, Jums bus suteikta nauja WALLETTO kortelė.
 5. Jums nusprendus nutraukti savo POKLET paslaugų Premium versijos prenumeratą mes padėsime Jums susisiekti su WALLETTO dėl Jūsų virtualiojoje sąskaitoje, vaiko taupomojoje sąskaitoje arba su Jūsų kaip vieno iš tėvų virtualiąja sąskaita susietoje išankstinio mokėjimo kortelėje likusių pinigų galimo grąžinimo.
 6. UAB POKLET neatsako už prekių ir paslaugų, kurias galima įsigyti naudojantis WALLETTO kortele, saugumą, teisėtumą, kokybę arba bet kurį kitą aspektą.
 7. Mokesčiai bus taikomi WALLETTO kortelei, kurią priskiria naudotojas užsisakydamas POKLET paslaugų Premium versiją.
 8. Mūsų dabartiniai mokesčiai nurodyti POKLET APP programėlėje.
 9. UAB POKLET pasilieka teisę kartkartėmis keisti mokesčius ir kainodaros modelius. Tai bus rodoma POKLET APP programėlėje; Jūs taip pat gausite konkrečią informaciją apie visus mokesčių už POKLET paslaugų Premium versiją pasikeitimus.
 10. Jeigu priskirtoje WALLETTO nelieka pinigų prenumeratos mokesčiui sumokėti, UAB POKLET gali išimtinai savo nuožiūra nutraukti Jūsų sutartį su UAB POKLET ir Jūsų naudojimąsi bei prieigą prie POKLET APP programėlės ir Paslaugų.
 11. Jums nutraukus prenumeratą Jūsų kortelė ir WALLETTO sąskaitos uždaromos. Sumokėti prenumeratos mokesčiai negrąžinami.

Jeigu norite paklausti apie Bendrąsias sąlygas arba paprašyti tam tikros informacijos apie POKLET paslaugas, prašome susisiekti su UAB POKLET naudojantis Susisiekimo būdais.

Šios sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2020-11-20

WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės sąlygos

Šios Sąlygos taikomos Jums naudojantis WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele. Prašome jas atidžiai perskaityti ir pasilikti jų egzempliorių. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į mus prašydami pateikti šių Sąlygų egzempliorių, mūsų naujausius mokesčių tarifus ir naudojimo apribojimus, susisiekdami su mumis vienu iš susisiekimo būdų. Jūs taip pat galite per AGENTĄ gauti Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele atliktų pastarųjų Finansinių operacijų išklotinę.  

WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę išduoda UAB Walletto – licencijuota ir Lietuvos banko reguliuojama elektroninių pinigų įstaiga ir Visa Europe Limited narė. WALLETTO į Jūsų WALLETTO kortelę išleidžia elektroninius pinigus.  

Šiose Sąlygose:

„Bankomatas“ – tai bankomatas arba grynųjų pinigų išdavimo automatas, paženklintas VISA ženklu;

„Bankomato operacija“ – tai bankomate atliekama grynųjų pinigų paėmimo operacija;  

„Balansas“ – tai šių Sąlygų 2 skirsnyje nustatytu papildymo būdu į Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą įdėti elektroniniai pinigai;

„Darbo diena“ – tai bet kuri diena (išskyrus šeštadienį arba sekmadienį), kurią bankai Lietuvoje dirba atlikdami įprastinę bankų veiklą;

„AGENTAS“ – tai UAB Poklet – bendrovė, užregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios buveinės adresas yra Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius;

„AGENTO programėlė“ – tai mobiliesiems prietaisams skirta programėlė „Poklet“, kurios savininkas ir operatorius yra Agentas, kurioje Jūs galite gauti prieigą prie informacijos apie Jūsų AGENTO piniginę.

„Susisiekimo būdai“ – tai būdai, kuriais galima susisiekti su AGENTU:

„WALLETTO“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“ – tai UAB Walletto (juridinio asmens kodas 304686884), Lietuvoje užregistruota bendrovė, kurios buveinės adresas yra A. Goštauto g. 8-107, Vilnius, Lietuva, licencijuota ir reguliuojama Lietuvos banko kaip elektroninių pinigų įstaiga;

„WALLETTO kortelė“ – tai WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė arba WALLETTO virtualioji kortelė; atitinkamai suprantama sąvoka „WALLETTO kortelės“;

„WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė“ – tai UAB WALLETTO Jūsų vardu išduota VISA kortelė, kuri yra susieta su Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita. WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė yra Lietuvos banko reguliuojamas elektroninių pinigų produktas – tai išankstinio mokėjimo, o ne kredito arba debeto kortelė, ir Jūs ją galite naudoti Finansinėms operacijoms atlikti. Daugiau informacijos apie WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę ir galimus jos naudojimo būdus galima rasti toliau esančiame 4 skirsnyje;

„WALLETTO virtualioji kortelė“ – tai AGENTO programėlėje Jūsų sukurta VISA virtualioji kortelė, susieta su Jūsų AGENTO pinigine, kad galėtumėte atlikti Elektronines finansines operacijas; „WALLETTO IBAN account“ – tai WALLETTO tvarkoma išankstinio mokėjimo sąskaita, susieta su Jūsų WALLETTO kortele Finansinėms operacijoms finansuoti;

 „Elektroninė finansinė operacija“ – tai Jūsų inicijuota Finansinė operacija siekiant internetu įsigyti prekių arba paslaugų, įskaitant, kad neliktų abejonių, ir mobiliuoju prietaisu inicijuotas Finansines operacijas.

„Mokesčiai“ – tai mokesčiai, kuriuos mes Jums galime skirti už mūsų atliekamą Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos bei WALLETTO kortelių tvarkymą ir Jūsų naudojimąsi jomis, kaip nustatyta šių Sąlygų priede. Tai gali būti:

Mes taip pat galime skirti Jums pagrįstus mokesčius už tyrimo atlikimą Jums pareikalavus grąžinti Finansinės operacijos sumą ir esant 9.3 punkte apibūdintoms aplinkybėms.

Mokesčių sumos laikui bėgant gali keistis, o taikomus mokesčius bet kuriuo metu galima rasti naudojantis AGENTO programėle.

„VISA“ – tai Visa Europe Ltd.;

„PIN“ – tai unikalus asmeninis 4 skaitmenų identifikavimo numeris, susietas su Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele, kurį galima naudoti sandoriams pardavimo punkte patvirtinti;  

„Sandoris pardavimo punkte“ – tai Jūsų inicijuotas sandoris prekėms arba paslaugoms pardavimo punkte įsigyti;

„Privatumo politika“ – tai WALLETTO privatumo politika, kuri, kartu su šiomis Sąlygomis, aprašo tvarką, kaip mes apdorojame, tvarkome ir dalinamės iš Jūsų gautais arba Jūsų suteiktais asmens duomenimis; ši tvarka gali būti iš dalies keičiama vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis, kaip toliau paaiškinta ir nustatyta šių Sąlygų 17 skirsnyje. Mūsų privatumo politikos egzempliorių galima rasti tinklalapyje www.walletto.eu;

„Išpirkimo reikalavimas“ – tai Jūsų pateiktas reikalavimas išpirkti Jūsų balansą pagal šių Sąlygų10 skirsnį;

„Sąlygos“ – tai šios sąlygos, į kurias įtraukti ir naujausi mokesčių tarifai bei naudojimo apribojimai, nurodyti toliau pateikiamame priede. Privatumo politika taip pat taikoma mūsų tarpusavio santykiams, tačiau ji nėra šių Sąlygų dalis;

„Finansinė operacija“ – tai kiekviena operacija, kuri gali būti atliekama naudojantis Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis, įskaitant sandorius pardavimo punkte, Elektronines finansines operacijas ir (arba) bankomato operacijas;

„Naudojimo apribojimai“ – tai Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitai ir WALLETTO kortelėms taikomi į šias Sąlygas įtraukti apribojimai, kaip nurodyta priede.  Bet kurio metu taikomus naudojimo apribojimus galima rasti naudojantis AGENTO programėle,

o „Naudotojas“, „Jūs“ arba „Jūsų“ – tai asmuo, pateikęs paraišką dėl WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelių užsiregistruodamas pas mus ir nurodęs savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį.

        1.         Paraiškos išduoti WALLETTO korteles pateikimas

1.1 Norint pateikti paraišką WALLETTO IBAN sąskaitai ir WALLETTO kortelėms gauti reikia būti sulaukusiam pilnametystės šalyje, kurioje nuolat gyvenate, ir turėti toje šalyje išduotą nacionalinį tapatybės dokumentą su nuotrauką.  

        1.2         Dalyvaudamas šiame procese Jūs turite:

(a) pateikti asmens duomenis (įskaitant savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį), kad mes galėtume patikrinti Jūsų tapatybę; ir

(b) perskaityti šias Sąlygas bei mūsų privatumo politiką ir su jomis sutikti.

        (c)         Turėti galiojantį tapatybės dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę).

1.3       Negalėdami patikrinti Jūsų tapatybės pagal pirmiau pateiktą 1.2. (a) punktą, mes galime pareikalauti Jūsų pateikti daugiau patvirtinančių dokumentų, įskaitant tapatybės dokumentų (Jūsų paso arba tapatybės kortelės) nuskenuotas kopijas arba nuotraukas ir Jūsų gyvenamosios vietos adreso patvirtinimą, kol mes galėsime sėkmingai patvirtinti Jūsų tapatybę. Jeigu mes negalime patvirtinti Jūsų tapatybės pagal Jūsų pateiktus dokumentus, tai tam tikromis aplinkybėmis galime pareikalauti Jūsų pateikti patvirtintas patvirtinančių dokumentų kopijas, kurios padėtų mums patikrinti Jūsų tapatybę.

1.4      Neatlikę kurių nors pirmiau pateiktuose 1.2. ir 1.3. punktuose nurodytų veiksmų, Jūs negalite pateikti paraiškos WALLETTO IBAN sąskaitai ir WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelei gauti.

        2.         Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos papildymas  

2.1        Sėkmingai užbaigus visus reikalaujamus Jūsų tapatybės ir kitus patikrinimus Jūs galite papildyti savo WALLETTO IBAN sąskaitą pinigais, kurie bus naudojami Finansinėms operacijoms atlikti, kaip aprašyta šiame Sąlygų 2 punkte.

2.2      Jūsų WALLETTO IBAN balansas niekuomet neturi viršyti naudojimo apribojimuose nurodytų limitų.

2.3      Jūs galite papildyti savo WALLETTO IBAN sąskaitą atlikdami SEPA pervedimą į savo WALLETTO IBAN sąskaitą.  Jūs taip pat galite papildyti savo WALLETTO IBAN sąskaitą pateikdami tokį pageidavimą AGENTUI. Taip pervesti pinigai bus įskaityti į Jūsų WALLETTO IBAN iš karto mums gavus galiojančius pavedimus.

2.4     Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo atsisakyti priimti bet kurią konkrečią papildymo operaciją arba užblokuoti bet kurį konkretų papildymo būdą siekdami užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui arba bet kokiai kitai nusikalstamai veikai.

        3.         Jūsų WALLETTO kortelės

Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė 

3.1        Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė bus išsiųsta Jūsų adresu, kurį Jūs mums nurodėte pagal pirmiau pateikto 1.2. (a) punkto nuostatas.

3.2     Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė turi būti pristatyta per 5–10 darbo dienų Jums sėkmingai pateikus paraišką WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelei gauti. Negavęs Jums skirtos WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės per 10 darbo dienų, Jūs turite nedelsdamas susisiekti su mumis vienu iš Susisiekimo būdų.  

3.3     Gavęs savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę Jūs turite nedelsdamas pasirašyti kitoje jos pusėje. Kad galėtumėte aktyvuoti savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę, Jūsų bus paprašyta pateikti tam tikrus duomenis, įskaitant Jūsų vardą, pavardę ir gimimo datą. Aktyvavus Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę Jūs galite atlikti Finansines operacijas naudodamiesi savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele pagal 4 skirsnio nuostatas.

Jūsų WALLETTO virtualioji kortelė  

3.4        Jūsų WALLETTO virtualioji kortelė bus automatiškai sukurta AGENTO programėlėje. Jūs galėsite užsakyti savo WALLETTO virtualiąją kortelę, vadovaudamiesi atitinkamoje AGENTO programėlės sekcijoje pateikiamais nurodymais.  

3.5        Jūsų WALLETTO virtualioji kortelė turės visus duomenis, kuriuos Jūs pageidautumėte matyti plastikinėje kortelėje, įskaitant kortelės numerį, galiojimo pabaigos datą ir CVV numerį (t. y., 3-skaitmenų kodą kitoje kortelės pusėje).  

3.6   Jūsų WALLETTO Virtual Card bus saugoma slaptažodžiu apsaugotoje AGENTO programėlės sekcijoje, ir Jums reikės įrašyti savo slaptažodį kiekvieną kartą, kai norėsite ją pamatyti.

        4.         Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės naudojimas  

4.1       Kai Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė bus aktyvuota, kiekvienu atveju vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei naudojimo apribojimais, Jūs galite ją naudoti:

 1. savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę sandoriams pardavimo punkte ir Elektroninėms  finansinėms operacijoms arba bankomato operacijai atlikti; ir
 2. savo WALLETTO virtualiąją kortelę Elektroninėms finansinėms operacijoms atlikti, jeigu kiekvienu atveju priimami VISA mokėjimai.  
 1. Mes negalime garantuoti, kad konkretus mažmenininkas, bankomatas arba internetinė parduotuvė priims Jūsų WALLETTO kortelę – prieš bandydamas atlikti Finansinę operaciją Jūs turite tai sužinoti atitinkamo mažmenininko, internetinės parduotuvės atveju arba pažiūrėti, kokiais ženklais paženklintas bankomatas.  
 2. Jūs turite užtikrinti, kad Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Finansinės operacijos ir visų atitinkamų mokesčių sumai padengti – Jūs galėsite savo WALLETTO kortele atlikti Finansines operacijas tiek, kiek tai leis Jūsų balansas. Kiekvienos Jūsų WALLETTO kortele atliekamos Finansinės operacijos suma bus išskaičiuojama iš Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitoje laikomų lėšų.  
 3. Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitai bei WALLETTO taikomi mokesčiai ir naudojimo apribojimai nurodyti šių Sąlygų priede.

        5.         Finansinių operacijų tvirtinimas  

5.1      Jūsų bus prašoma patvirtinti kiekvieną Finansinę operaciją Jums ją inicijuojant atitinkamai WALLETTO išankstinio mokėjimo kortele arba WALLETTO virtualiąja kortele. Finansinė operacija bus laikoma Jūsų patvirtinta, kai Jūs:

 1. patvirtinate sandorį pardavimo punkte vadovaudamiesi parduotuvės arba mažmenininko nurodymais sandoriui pardavimo punkte patvirtinti, kurie gali aprėpti: (i) Jūsų PIN kodo įvedimą; (ii) pardavimo čekio pasirašymą; (iii) Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės įdėjimą į kortelių skaitytuvą mokėjimui atlikti; (iv) Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės perleidimą per kortelių skaitytuvą;  
 2. patvirtinate Elektroninę finansinę operaciją vadovaudamiesi parduotuvės arba mažmenininko nurodymais Elektroninei finansinei operacijai patvirtinti ir nurodydami reikalaujamus WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės arba WALLETTO virtualiosios kortelės duomenis ir (arba) bet kuriuos kitus duomenis; arba  
 3. patvirtinate bankomato operaciją įdėdami WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę ir įvesdami savo PIN kodą gryniesiems pinigams paimti.  
 1. Vadovaujantis toliau pateikiamu 5.3 punktu, Jūs galite atšaukti arba panaikinti savo Finansinės operacijos patvirtinimą bet kuriuo metu prieš mums gaunant patvirtinimą, vienu iš Susisiekimo būdų. Finansinės operacijos patvirtinimo negalima atšaukti arba panaikinti mums ją gavus, nors sandorio pardavimo punkte atveju parduotuvė gali grąžinti Jums pinigus.
 2. Mes gauname Jūsų Sandorio pardavimo punkte, Elektroninės finansinės operacijos arba bankomato operacijos patvirtinimą gaudami iš mokėjimą gaunančios parduotuvės

sandorio pardavimo punkte arba Elektroninės finansinės operacijos pavedimą arba bankomato operacijos pavedimą.  Visus šiuos patvirtinimus mes gauname beveik iš karto, ir nėra tikėtina, kad Jūs iki to laiko spėsite atšaukti savo Finansinės operacijos patvirtinimą.  

6.         Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelės užblokavimas ir Jūsų WALLETTO kortele atliktų Finansinių operacijų atmetimas

6.1     Mes galime bet kuriuo metu sustabdyti, apriboti arba panaikinti Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles, arba sustabdyti arba apriboti prieigą prie AGENTO programėlės, arba atsisakyti išduoti arba pakeisti WALLETTO korteles dėl priežasčių, susijusių su šiais dalykais:

 1. mums kelia rūpestį Jums išduotų WALLETTO IBAN sąskaitos ir (arba) WALLETTO kortelių saugumas;  
 2. mes įtariame, kad Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita ir (arba) WALLETTO kortelės naudojamos be leidimo, neteisėtai arba sukčiaujant;
 3. mes turime tai padaryti laikydamiesi bet kurios jurisdikcijos įstatymų;  
 4. Jūs mums pranešėte, kad Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė yra pamesta arba pavogta, kaip toliau nurodyta 9 skirsnyje; arba
 5. kai nutraukiama mūsų sutartis, kaip toliau nurodyta 7 skirsnyje.
 1. Jeigu Jūsų informavimas nekelia pavojaus pagrįstoms saugumo priemonėms ir nėra neteisėtas dėl kitų priežasčių, mes, kai bus įmanoma, prieš sustabdydami, apribodami arba panaikindami Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles, arba sustabdydami arba apribodami prieigą prie AGENTO programėlės, arba atsisakydami išduoti arba pakeisti WALLETTO korteles informuosime Jus telefonu arba elektroniniu paštu nurodydami priežastis. Jeigu informuoti Jus iš anksto nėra įmanoma, ir jeigu tai nekelia pavojaus pagrįstoms saugumo priemonėms ir nėra neteisėta dėl kitų priežasčių, mes nedelsdami informuosime Jus vėliau nurodydami priežastis.
 2. Mes atblokuosime Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles ir leisime Jums atgauti prieigą prie AGENTO programėlės kiek įmanoma greičiau, kai tik neliks naudojimosi jomis sustabdymo priežasčių ir atblokavę Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles ir leidę Jums atgauti prieigą prie AGENTO programėlės informuosime Jus telefonu arba elektroniniu paštu.
 3. Mes galime atmesti Finansinę operaciją:
 1. jeigu manome, kad Jūs pažeidžiate šias Sąlygas;
 2. jeigu manome, kad Finansinė operacija gali būti įtartina arba neteisėta;  
 3. jeigu Finansinės operacijos, kurią Jūs bandote atlikti vertė prie jos pridėjus atitinkamus mokesčius viršija Jūsų balansą; arba  
 4. jeigu mes negalime atlikti Finansinės operacijos dėl klaidų, gedimų (tiek mechaninių, tiek kitų) arba atmetimų iš parduotuvių, bankomatų operatorių, mokėjimų tvarkytojų, kortelių tinklų arba mokėjimo sistemų, kurios apdoroja Finansines operacijas.
 1. Atsisakę atlikti Finansinę operaciją, mes informuosime Jus kiek įmanoma greičiau, o bet kuriuo atveju – iki kitos dienos po Finansinės operacijos gavimo dienos pabaigos, jeigu tai nekelia pavojaus pagrįstoms saugumo priemonėms ir nėra neteisėta dėl kitų priežasčių.  Įprastai mes informuosime jus klaidos pranešimu parduotuvės arba bankomato operatoriaus terminale arba tinklalapyje ir, jeigu reikia, pakvitavimu, patvirtinančiu, kad Finansinė operacija buvo nesėkminga, nors kai kuriais atvejais mes galime informuoti Jus telefonu arba elektroniniu paštu.  Jūs galite kuriuo nors Susisiekimo būdu susisiekti su AGENTU ir paprašyti nurodyti priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta atlikti tą Finansinę operaciją ir paaiškinti, kaip Jūs galite pataisyti mūsų turimą informaciją, dėl kurios mes atsisakėme patvirtinti Finansinę operaciją.
 2. Jūs galite pataisyti mūsų turimą informaciją, kuri galėjo mus paskatinti atmesti Finansinę operaciją, susisiekdami su mumis bet kuriuo Susisiekimo būdu.

        7.         Jūsų sutarties su mumis nutraukimas

7.1     Šiose Sąlygose nustatyta mūsų sutartis tęsiasi iki nutraukimo pagal šį 7 skirsnį. Jūsų WALLETTO kortelė galios iki Jūsų WALLETTO kortelėje nurodyto mėnesio paskutinės kalendorinės dienos; tada Jūs turėtumėte susisiekti su mumis ir paprašyti atnaujinti WALLETTO kortelę.

7.2     Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti šiose Sąlygose apibūdintą mūsų sutartį, apie tai pranešdami prieš 30 dienų susisiekę su mumis vienu iš Susisiekimo būdų arba pareikalaudami to per AGENTĄ arba AGENTO programėlę.  

7.3        Mes galime nutraukti sutartį su Jumis iš karto, pateikdami raštišką pranešimą, Jums pažeidus svarbią šių Sąlygų dalį, įskaitant šiuos dalykus:  

 1. jeigu pakartotinai pažeidžiate šias Sąlygas ir laiku neišsprendžiate šio klausimo mus patenkindami;  
 2. jeigu Jūsų elgesys kelią grėsmę arba įžeidžia mūsų personalą arba bet ką, kas veikia mūsų vardu;  
 3. jeigu Jūs laiku nesumokate mokesčių arba nepadengiate išlaidų; arba                                     (d)         Jūsų mirties arba neveiksnumo atveju.
 1. Mes galime nutraukti sutartį su Jumis dėl bet kurios priežasties, apie tai pranešdami Jums raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.
 2. Mes taip pat galime nutraukti sutartį su Jumis iš karto ir (arba) sustabdyti Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą (įskaitant prieigą prie jos per AGENTO programėlę), jeigu manome, kad Jūs arba kas nors kitas sąmoningai naudoja Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitą ir (arba) WALLETTO korteles sukčiavimui arba kitiems neteisėtiems tikslams. Tai padarę mes pranešime Jums telefonu arba elektroniniu paštu tik tiek, kiek mums leidžiama apie tai informuoti pagal įstatymus, o Jūs tokiu atveju privalote iš karto nustoti naudotis savo WALLETTO IBAN sąskaita (arba bandyti pasiekti ją per AGENTO programėlę) ir WALLETTO kortelėmis.
 3. Jeigu mes arba Jūs nutraukiate mūsų tarpusavio sutartį, mes Jums grąžinsime Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos likutį (atskaičiavus visas nebaigtas Finansines operacijas ir mokėtinus mokesčius), kai tik galėsime tai padaryti (paprastai per 5 darbo dienas Jums susisiekus su mumis dėl sutarties nutraukimo). Prašome turėti omenyje, kad vadovaujantis atitinkamais teisiniais ir normatyviniais reikalavimais, įskaitant reikalavimus dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, mums gali reikėti:
 1. patikrinti Jūsų tapatybę; ir
 2. grąžinti tą likutį į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios prieš tai buvo papildyta Jūsų WALLETTO IBAN sąskaita.

7.7       Nutraukus mūsų tarpusavio sutartį Jūs negalėsite atgauti pinigų, kuriuos Jūs jau išleidote patvirtintoms arba dar nebaigtoms Finansinėms operacijoms, taip pat mokesčių už naudojimąsi savo WALLETTO IBAN sąskaita arba WALLETTO kortelėmis, sumokėtų prieš nutraukiant mūsų tarpusavio sutartį.  

        8.         Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės saugumo palaikymas  

8.1       Svarbu pasirūpinti ir imtis visų priemonių, kad Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos duomenys ir WALLETTO kortelės bei jų duomenys būtų laikomi saugiai, ir Jūs negalite leisti niekam kitam naudotis Jūsų WALLETTO kortelėmis. Jūs taip pat turite saugiai laikyti savo PIN kodą ir negalite jo niekam kitam atskleisti arba leisti juo naudotis.  

8.2          Jeigu Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelė yra pamesta arba pavogta, arba jeigu įtariate, kad kas nors kitas žino Jūsų PIN kodą, prašome vadovautis toliau esančiame 9 skirsnyje pateiktais nurodymais. Jeigu kas nors kitas naudojasi kuria nors Jūsų WALLETTO kortele be Jūsų sutikimo, o Jūs apie tai mums nepranešėte, kaip turėjote pagal 9 skirsnį, tai Jūs galite prarasti Jūsų WALLETTO IBAN laikomas lėšas taip pat, kaip prarastumėte grynuosius pinigus savo piniginėje.  

8.3        Jūs turite visuomet laikyti savo PIN kodą paslaptyje. Jūs negalite niekam neturite atskleisti šios saugumo informacijos. Jeigu įtariate, kad kas nors kitas žino Jūsų PIN kodą, Jūs turite kuo greičiau vienu iš Susisiekimo būdų pranešti apie tai AGENTUI, kad AGENTAS galėtų Jus informuoti, kaip pakeisti šiuos duomenis.  

8.4      Mes turime teisę bet kuriuo metu užblokuoti Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelę, jeigu, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs nesilaikėte kurios nors iš šių Sąlygų nuostatų.

8.5     Mes rekomenduojame Jums reguliariai tikrinti AGENTO programėlėje savo Finansinių operacijų istoriją, kad galėtumėte aptikti bet kokį galimą Jūsų WALLETTO kortelių neteisėtą panaudojimą ir patikrinti, ar nėra Finansinių operacijų, kurių Jūs nepripažįstate. Mes Jums kas mėnesį AGENTO programėlėje teiksime Finansinių operacijų išklotines, o Jūs turite tas išklotines saugoti ne trumpiau kaip 18 mėnesių. Jūsų išklotinėje bus parodyta:

 1. informacija, susijusi su kiekviena Finansine operacija, pagal kurią ją bus galima identifikuoti;  
 2. kiekvienos Finansines operacijos suma, nurodyta valiuta, kuria buvo apmokėta Finansinė operacija arba išskaičiuotos lėšos iš Jūsų WALLETTO kortelės;  
 3. mokesčių už kiekvieną Finansinę operaciją suma (kai taikoma);  
 4. kiekvienai Finansinei operacijai taikytas valiutos keitimo kursas (kai taikoma); ir
 5. kiekvienos Finansinės operacijos atveju – data, kurią mes gavome Jūsų patvirtinimą kaip aprašyta šių Sąlygų 5.3. punkte.

        9.         Pranešimas apie saugumo pažeidimus ir be leidimo arba neteisingai atliktas Finansines operacijas  

        9.1         Jeigu Jūs žinote arba įtariate, kad:  

 1. Jūsų WALLETTO kortelė yra prarasta, pavogta arba naudojama ne pagal paskirtį, arba  
 2. Jūsų PIN kodas arba kita saugumo informacija yra naudojama ne pagal paskirtį, arba žinoma, arba ją naudoja neįgaliotas jos naudoti asmuo,  

Jūs turite nedelsdami pranešti apie tai AGENTUI skambindami telefonu, nurodytu prie Susisiekimo būdų.

 1. Jeigu Jūs manote, kad buvo atlikta Jūsų nepatvirtinta Finansinė operacija arba Finansinė operacija buvo atlikta neteisingai, Jūs turite nedelsdami susisiekti su AGENTU skambindami telefonu, nurodytu prie susisiekimo būdų. Mes galime tiesiogiai arba per AGENTĄ paprašyti Jūsų užpildyti deklaracijos formą ir ją skubiai mums grąžinti.
 2. Mes galime ištirti Jūsų pareiškimą, kad Finansinė operacija buvo Jūsų nepatvirtinta, ir, jeigu leidžia įstatymai, galime už tai skirti Jums mokestį.  

10. Finansinių operacijų pinigų grąžinimas  

10.1   Jeigu Jūs pagal pirmiau nurodytą 9.2. punktą nedelsdami ir ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo nurašymo iš sąskaitos datos pranešėte mums apie be leidimo arba neteisingai atliktą Finansinę operaciją, Jums gali būti grąžintos tos Finansinės operacijos lėšos.  

10.2     Jeigu be leidimo atlikta Finansinė operacija buvo susijusi su Jūsų WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės arba WALLETTO virtualiosios kortelės duomenų, arba Jūsų prieigos prie AGENTO programėlės naudotojo vardo bei slaptažodžio, arba Jūsų PIN kodo, arba bet kokios kitos saugumo informacijos praradimu, vagyste arba naudojimu ne pagal paskirtį, mes Jums grąžinsime su tuo susijusią sumą, išskyrus pirmus 50 EUR, už kuriuos būsite atsakingas Jūs.  

10.3      Jeigu Finansinė operacija buvo atlikta be leidimo dėl Jūsų sukčiavimo arba jeigu Jūs tyčia arba dėl didelio aplaidumo naudojotės savo WALLETTO kortelėmis nesilaikydami šių Sąlygų (įskaitant pareigą saugoti savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės ir

WALLETTO virtualiosios kortelės duomenis, savo naudotojo vardą ir slaptažodį, naudojamus prieigai prie AGENTO programėlės, savo PIN kodą ir bet kokią kitą saugumo informaciją), tai mes nieko Jums negrąžinsime, o Jūs būsite atsakingas už visą visų patirtų nuostolių sumą.

10.4     Jeigu Jums turi būti grąžintos lėšos, mes tai atliksime iš karto arba, jeigu tam nėra galimybės, kiek įmanoma greičiau gavę Jūsų reikalavimą arba bet kurią kitą tolesnę informaciją, kurios mes galime pareikalauti siekdami ištirti Jūsų teisę į lėšų grąžinimą. Tačiau jeigu ištyrus mums yra rimto pagrindo manyti, kad lėšų grąžinimas Jums dėl kokios nors priežasties nepriklausė arba kad mes Jums grąžinome per daug, tai mes galime atšaukti tą grąžinimą, o Jūs galite tapti atsakingas už dėl Jūsų naudojimosi savo WALLETTO kortelėmis mūsų patirtus nuostolius.

11. Lėšų išpirkimas iš Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos

11.1     Jūs turite bendrą teisę bet kuriuo metu išpirkti visas Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitoje laikomas lėšas arba jų dalį. Norint tai atlikti reikia kuriuo nors Susisiekimo būdu paprašyti išpirkimo ir nurodyti sumą, kurią norima išpirkti (prieš išskaičiuojant visus atitinkamus mokesčius).

11.2     Siekdami apdoroti Jūsų išpirkimo prašymą mes galime paprašyti pateikti mums dokumentų įrodymų ir kitos Jūsų tapatybę nustatyti leidžiančios informacijos, kad mes galėtume veikti laikydamiesi atitinkamų teisinių ir normatyvinių reikalavimų.

        11.3         Mes taip pat galime nustatyti Išpirkimo mokestį esant vienai iš šių aplinkybių:

 1. Jums reikalaujant išpirkimo prieš šių Sąlygų galiojimo nutraukimą arba pabaigą;
 2. Jums atšaukiant šias Sąlygas prieš sutartą galiojimo nutraukimo arba pabaigos datą; arba
 3. Jums reikalaujant išpirkimo praėjus daugiau kaip metams nuo šių Sąlygų galiojimo nutraukimo arba pabaigos datos.

Išpirkimo mokesčio suma laikui bėgant gali keistis. Naujausi mokesčio tarifai yra nurodyti šių Sąlygų priede.

11.4     Mes galime savo nuožiūra atlikti Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitoje esančių lėšų išpirkimą grąžindami jas į tą pačią banko sąskaitą, kuri anksčiau būdavo naudojama Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitai papildyti.

12. Mūsų atsakomybė  

        12.1         Mes neatsakome už jokius nuostolius, atsiradusius dėl:

 1. neteisėtos Finansinės operacijos, kurią atlikdamas Jūs sukčiavote arba tyčia arba dėl didelio aplaidumo naudojote savo WALLETTO IBAN sąskaitą ir WALLETTO korteles nesilaikydami šių Sąlygų (įskaitant pareigą saugoti savo WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės, WALLETTO virtualiosios kortelės duomenis, savo prieigos prie AGENTO programėlės naudotojo vardą bei slaptažodį ir (arba) PIN kodą arba bet kokią kitą saugumo informaciją);
 2. bet kokių nenormalių arba negalimų numatyti aplinkybių, kurių mes negalime kontroliuoti, kai mes negalėjome tų aplinkybių išvengti, nors darėme viską, kad jų išvengtume;        
 3.  parduotuvės arba bankomato atsisakymo priimti Jūsų WALLETTO korteles; arba                  
 4. mūsų atitikties atitinkamiems teisiniams arba normatyviniams reikalavimams.

        12.2         Mes taip pat neatsakysime už:

 1. verslo veiklos sutrikdymą; arba  
 2. pajamų, reputacijos, prestižo, arba numatytų santaupų praradimą; arba
 3. jokius nuostolius arba žalą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su mūsų įvykdytu šių Sąlygų pažeidimu.
 1. Mes dėsime pagrįstas pastangas suteikti Jums WALLETTO IBAN sąskaitą ir WALLETTO korteles, bet mes nebūsime Jums atsakingi dėl jokių nuostolių arba žalos, atsiradusios dėl to, kad kuriuo nors metu nebuvo galima jomis naudotis arba buvo nutrūkusi prieiga.  
 2. Kitų nei pirmesnėse pastraipose nurodyti nuostoliai (už kuriuos mes neatsakome) nuostolių atveju, vadovaujantis tolesnėmis pastraipomis, mūsų didžiausia bendra atsakomybė pagal šias Sąlygas arba ryšium su jomis, sutarties, pažeidimo (įskaitant aplaidumą) arba kitais atvejais, bet kokiomis aplinkybėmis apribojama suma, lygia 50 EUR bet kuriuo 12-mėnesių laikotarpiu.
 3. WALLETTO negarantuoja ir nežada, kad WALLETTO IBAN sąskaita ir (arba) WALLETTO kortelės atitiks Jūsų reikalavimus, o Jūs naudojatės WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis savo rizika.

13. Informacijos nuosavybė ir apsauga

13.1    Siekdami veiksmingai teikti paslaugas pagal šią Sutartį mes keisimės Jūsų informacija su AGENTU ir gaus Jūsų informaciją iš AGENTO tokiu mastu, koks yra reikalingas mūsų įsipareigojimams pagal šią sutartį vykdyti.

13.2    Sudarydami su mumis šią sutartį Jūs pripažįstate, kad esate užmezgęs sutartinius santykius su AGENTU ir aiškiai suteikiate mums teisę dalytis su AGENTU 1 punkte nurodyta informacija.

14. Šių Sąlygų pakeitimai  

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias Sąlygas. Mes atsižvelgsime į Jūsų interesus, kuriems turi įtakos numatyti pakeitimai, ir atliksime tik tokius pakeitimus, kuriuos laikome pagrįstais. Valiutų keitimo kursai įsigalios iš karto, kai jie bus Jums palankūs arba kai jie susiję su VISA atskaitos kurso pasikeitimu. Dėl visų kitų pakeitimų – mes Jums raštu elektroniniu paštu arba per AGENTO programėlę pranešime apie numatomą sąlygų pakeitimą likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams ir pateiksimą Jums naują Sąlygų redakciją. Jeigu Jūs nesutinkate su siūlomu pakeitimu, turite apie tai pranešti mums vienu iš Susisiekimo būdų prieš tam pakeitimui įsigaliojant, kitaip bus laikoma, kad su Sąlygų pakeitimu Jūs sutikote.  

15. Mokesčiai ir naudojimo apribojimai  

15.1   Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitai bei WALLETTO taikomų mokesčių ir naudojimo apribojimų detales galima rasti šių Sąlygų priede. mokesčių tarifus ir naudojimo apribojimus galima rasti AGENTO programėlėje.

15.2     Sutikdami su šiomis Sąlygomis ir kreipdamiesi dėl WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelių, Jūs sutinkate mokėti mokesčius susijusius su Jūsų naudojimusi WALLETTO IBAN sąskaita ir WALLETTO kortelėmis.  

16. Jūsų informacija  

Jūs patvirtinate, kad visa Jūsų mums teikiame informacija yra teisinga, tiksli ir nauja. Jūs patvirtinate, kad iš karto pranešite mums apie pasikeitusius savo asmens duomenis per AGENTĄ vienu iš Susisiekimo būdų. Susisiekdami su Jumis, mes naudosimės naujausiais Jūsų mums pateiktais kontaktiniais duomenimis.

     17. Duomenų apsauga ir Jūsų informacijos naudojimas  

 

17.1      Mes esame Jūsų mums teikiamų duomenų (įskaitant, be apribojimų, elektroninio pašto adresą arba kitą naudotojo vardą bei slaptažodį) valdytojai. Mes apdorosime Jūsų asmeninius duomenis pagal šia Sąlygas ir mūsų privatumo politiką („Privatumo politika“). Prašome įdėmiai perskaityti Privatumo politiką, kadangi joje pateikiama informacija apie tai, kaip mes naudojame, saugome ir apdorojame Jūsų asmeninę informaciją bei ja dalinamės. Naudodamiesi savo WALLETTO kortelėmis Jūs pripažįstate, kad WALLETTO šiuo būdu naudos Jūsų asmeninę informaciją.  

17.2   Be mūsų privatumo politikos, AGENTAS dar turi atskirą privatumo politiką, kuri taikoma Jūsų santykiams su AGENTU. Tapus AGENTO klientu Jūsų bus paprašyta pritarti AGENTO privatumo politikai. Prašome būtinai atidžiai perskaityti AGENTO privatumo politiką.

17.3    Mums įtarus, kad mums buvo suteikta melaginga arba netiksli informacija, mes galime įrašyti savo įtarimą drauge su visa kita reikiama informacija.

17.4    Jūs negalite teikti mums asmeninės informacijos apie ką nors kitą (pavyzdžiui, apie alternatyvius asmenis kontaktams su jų vardais ir pavardėmis) prieš tai negavęs jo arba jos sutikimo juos panaudoti arba kitokio teisinio pagrindo perduoti juos mums laikantis atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų ir atskleisti šiam tikslui pagal šias Sąlygas ir mūsų Privatumo politiką.

18. Perdavimas  

Mes galime bet kuriuo metu perduoti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas kitai bendrovei (įskaitant WALLETTO filialą) apie tai raštu pranešdami Jums prieš 2 mėnesius. Tai neturės įtakos Jūsų teisėms pagal šias Sąlygas.

19. Skundai  

19.1      Jeigu turite nusiskundimą dėl savo WALLETTO IBAN sąskaitos ir (arba) WALLETTO kortelių, galite susisiekti su mumis tiesiogiai elektroninio pašto adresu cards@walletto.eu arba telefono numeriu +37060148437, o mes stengsimės greitai ir sąžiningai išnagrinėti visus Jūsų skundus dėl Jūsų WALLETTO IBAN sąskaitos ir WALLETTO kortelių bet kuriuo atveju per 8 savaites nuo Jūsų skundo gavimo. Mes informuosime jus apie Jūsų skundo sprendimo eigą ir priemones, kurių buvo imtasi.

19.2       Mums neišsprendus Jūsų skundo dėl WALLETTO paslaugų Jūs galėsite dėl skundo kreiptis į Lietuvos banką.

19.3      Jūs taip pat galite nusiųsti savo skundą dėl WALLETTO plastikinės kortelės Europos Komisijos ginčų elektroninio sprendimo platformai adresu www.ec.europa.eu/odr. Tai internetinė platforma, skirta padėti vartotojams, internetu įsigijusiems prekių, paslaugų arba skaitmeninių turinių. Ji suteikia prieigą prie nepriklausomų alternatyvių ginčų sprendimo paslaugų, kuriomis paprastai galima naudotis nemokamai.

20. Ginčai su pardavėjais  

Jeigu Jūs turite ginčų dėl WALLETTO kortelėmis atliktų pirkimų, tai turite spręsti juos su asmeniu, iš kurio pirkote prekių arba paslaugų. Mes neatsakome už jokių WALLETTO kortelėmis įsigytų prekių arba paslaugų kokybę, saugumą, teisėtumą arba bet kurį kitą aspektą. Nepamirškite, kad Jums panaudojus savo WALLETTO kortelę pirkimui atlikti arba gryniesiems pinigams paimti mes negalime sustabdyti tokios operacijos.

21. Atskyrimas

Jeigu teismas arba kompetentinga valdžios institucija nustato, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata (arba bet kuri kurios nors nuostatos dalis) yra negaliojanti, neteisėta arba neįvykdoma, tai tokia nuostata (arba jos dalis) reikiamu mastu laikoma išbraukta, o kitų šių Sąlygų nuostatų galiojimui ir įvykdomumui tai įtakos neturi.

22. Taikoma teisė ir kalba  

Šias Sąlygas reglamentuoja Lietuvos teisė, ir jos priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai. Šios Sąlygos surašytos anglų ir lietuvių kalbomis, ir visas bendravimas su Jumis vyks taip pat angliškai ir (arba) lietuviškai.

 Priedas: Mokesčiai ir naudojimo apribojimai 

Mokesčiai 

Mėnesinis prenumeratos mokestis

3.99 EUR/mėn., kai įsigyjama 3 mėnesių prenumerata (iš viso 11.97 EUR);

3.59 EUR/mėn., kai įsigyjama 6 mėnesių prenumerata (iš viso 21.54 EUR);

3.19 EUR/mėn., kai įsigyjama 12 mėnesių prenumerata (iš viso 38.28 EUR)

Papildymo mokestis neužsisakiusiems prenumeratos

0,49 EUR

Papildymo mokestis užsisakiusiems prenumeratos

0,19 EUR

Kortelės išdavimas ir pristatymas

4,99 EUR

Kortelės pakeitimas ir pristatymas

4,99 EUR

Užsienio valiutos antkainis

2,00%

Paėmimas iš bankomato SEPA erdvėje

1% (ne mažiau kaip 2 EUR)

Paėmimas iš bankomato ne SEPA erdvėje

2% (ne mažiau kaip 2,50 EUR)

Atgalinių nuskaitymų tvarkymas

30,00 EUR

 

Apribojimai 

Vadovaujantis šiomis Sąlygomis, Jūsų WALLETTO kortelei taikomi šie apribojimai:

Bankomatas

EUR

Dienos limitas

500

Bankomatas

EUR

Mėnesio limitas

2 500

Kita

EUR

Dienos limitas

2 500

Kita

EUR

Mėnesio limitas

5 000

ECOMM

EUR

Dienos limitas

2 500

ECOMM

EUR

Mėnesio limitas

5 000

 

Pasirašydamas šias WALLETTO išankstinio mokėjimo kortelės Sąlygas: 

i) aš patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau šios sutarties Sąlygas ir sutinku būti jų saistomas 

 

 

        __________________________________            __________________________________ 

        (vardas, pavardė)                                    (parašas)